Oplotenie firmy

Naša rodinná firma sídli v starobylej budove v nádhernej historickej časti mesta a tomu musí byť prispôsobená rekonštrukcia budovy a jej okolia. V tomto duchu sme volili aj oplotenie firmy.

Samotnú rekonštrukciu predchádzalo stretnutie sa s miestnym pamiatkárom, aby sme sa dôkladne oboznámili s tým, aké stavebné úpravy sú pri konkrétnom objekte v akceptovateľné a ktoré by boli neželaným zásahom do historickej hodnoty budovy. Pri tejto príležitosti sme sa informovali aj na eventuálne zásahy do objemu celej stavby, teda na možnosti prístavby a nadstavby (alebo, naopak, demolácie), ale aj na podmienky realizácie podkrovia.

Dôležité boli pre nás vopred poznať aj prípadné obmedzenia týkajúce sa použitia materiálov na povrchy a ich farebnosť. Ide najmä o strešné krytiny, okná, dvere a oplotenie.

Zaujímame sa o ekologické hospodárenie s energiami, preto sme sa informovali aj na možnosť zateplenia fasády a na podmienky prípadnej inštalácie slnečných kolektorov.

Dlho chystaná a viackrát odkladaná rekonštrukcia začala tento rok na jar. Po dôkladnom výbere sme sa rozhodli v spolupráci s odborníkmi pre renomovanú stavebnú firmu z nášho okolia. Skutočne neoceniteľným pomocníkom pri takejto náročnej prestavbe je kvalitný  a schopný projektant. Pri úpravách priečelia a strechy sa oplatilo osloviť známeho architekta. Zaujímali nás referencie a predchádzajúca skúsenosť projektanta i dodávateľa stavebných prác s tradičnými materiálmi. Podstatnou pre výber boli aj znalosti typológie historických stavebných konštrukcií.

Práce na budove sa vykonávali po častiach. Najskôr sa zrekonštruovali dve časti budovy a nakoniec historické priečelie. V neposlednom rade bolo treba zrenovovať schátrané a nefunkčné oplotenie.

Väčšina plotových panelov je ošetrená konzervačným prípravkom na drevo, no keďže ich farby pre nás neboli vhodné, museli sme ich natrieť. Vybrali sme modrosivú farbu, ktorá vynikajúco ladí s budovou aj okolím. Nový plot s oblými vrchmi panelov natrený na modrosivo tvorí vynikajúce pozadie pre svieži, čisto vyzerajúci vzhľad. Jeho rovné, výrazné línie dorážajú obrysy dlažby a krásne kontrastujú s chodníkom a veľkými tujami.