First blog post

This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Reklamy

Oplotenie firmy

Naša rodinná firma sídli v starobylej budove v nádhernej historickej časti mesta a tomu musí byť prispôsobená rekonštrukcia budovy a jej okolia. V tomto duchu sme volili aj oplotenie firmy.

Samotnú rekonštrukciu predchádzalo stretnutie sa s miestnym pamiatkárom, aby sme sa dôkladne oboznámili s tým, aké stavebné úpravy sú pri konkrétnom objekte v akceptovateľné a ktoré by boli neželaným zásahom do historickej hodnoty budovy. Pri tejto príležitosti sme sa informovali aj na eventuálne zásahy do objemu celej stavby, teda na možnosti prístavby a nadstavby (alebo, naopak, demolácie), ale aj na podmienky realizácie podkrovia.

Dôležité boli pre nás vopred poznať aj prípadné obmedzenia týkajúce sa použitia materiálov na povrchy a ich farebnosť. Ide najmä o strešné krytiny, okná, dvere a oplotenie.

Zaujímame sa o ekologické hospodárenie s energiami, preto sme sa informovali aj na možnosť zateplenia fasády a na podmienky prípadnej inštalácie slnečných kolektorov.

Dlho chystaná a viackrát odkladaná rekonštrukcia začala tento rok na jar. Po dôkladnom výbere sme sa rozhodli v spolupráci s odborníkmi pre renomovanú stavebnú firmu z nášho okolia. Skutočne neoceniteľným pomocníkom pri takejto náročnej prestavbe je kvalitný  a schopný projektant. Pri úpravách priečelia a strechy sa oplatilo osloviť známeho architekta. Zaujímali nás referencie a predchádzajúca skúsenosť projektanta i dodávateľa stavebných prác s tradičnými materiálmi. Podstatnou pre výber boli aj znalosti typológie historických stavebných konštrukcií.

Práce na budove sa vykonávali po častiach. Najskôr sa zrekonštruovali dve časti budovy a nakoniec historické priečelie. V neposlednom rade bolo treba zrenovovať schátrané a nefunkčné oplotenie.

Väčšina plotových panelov je ošetrená konzervačným prípravkom na drevo, no keďže ich farby pre nás neboli vhodné, museli sme ich natrieť. Vybrali sme modrosivú farbu, ktorá vynikajúco ladí s budovou aj okolím. Nový plot s oblými vrchmi panelov natrený na modrosivo tvorí vynikajúce pozadie pre svieži, čisto vyzerajúci vzhľad. Jeho rovné, výrazné línie dorážajú obrysy dlažby a krásne kontrastujú s chodníkom a veľkými tujami.